เกษียนอายุราชการ
โดย admin เมื่อ 30/09/2021 13:51
 กิจกรรม วันเกษียณอาราชการ นายผจญ กุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)  29 กันยายน 2564 (มานิตย์ ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
กิจกรรม วันเกษียณอาราชการ นายผจญ กุณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)  29 กันยายน 2564 (มานิตย์ ข่าว)