ต้อนรับคณะประเมินกระทรวงศึกษาธิการ
โดย admin เมื่อ 12/06/2018 19:05
doo12066101.jpgนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.กระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมคณะกรรมการ 8 ท่าน ได้มาติดตาม ตวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายผจญ กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน และเจ้าหน้าที่จาก สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 12 มิ.ย.2561 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

ข่าวเพิ่มเติม
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.กระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมคณะกรรมการ 8 ท่าน ได้มาติดตาม ตวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายผจญ กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน และเจ้าหน้าที่จาก สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 12 มิ.ย.2561 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo12066101.jpg
doo12066102.jpg