สพฐ.เยี่ยมโรงเรียนบ้านดู่ฯ
โดย admin เมื่อ 13/02/2018 19:34
doo13026101.jpgว่าที่ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินดา ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา  ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายผจญ  กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) และคณะครู กรรมการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พละโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 13 กพ.2561 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินดา ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา  ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายผจญ  กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) และคณะครู กรรมการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พละโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 13 กพ.2561 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

doo13026101.jpg

doo13026102.jpg