รับมอบพัดลม
โดย admin เมื่อ 27/11/2017 18:20
doo271160.jpgนายสมชัย  ใจกว้าง  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ  มอบพัดลมเคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง ให้โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายผจญ  กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะครูนักเรียนเป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ ศาลาพิชิตต่างใจ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560( มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม

นายสมชัย  ใจกว้าง  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ  มอบพัดลมเคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง ให้โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมีนายผจญ  กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะครูนักเรียนเป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ ศาลาพิชิตต่างใจ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo271160.jpg