มหกรรมแนะแนวสายอาชีพ
โดย admin เมื่อ 24/08/2017 15:19
doo2408601.JPGนายนพรัตน์  อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายนพรัตน์  อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo2408601.JPG
doo2408602.JPG