โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
คณะดูงาน
doo18075601.jpgผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่คะ มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได้มอบของที่ระลึกให้ นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านดู่และ ร.ร.กลุ่มบ้านดู่
doo26065601.jpgนายพัฒนพงษ์  โพธิเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ลงนาม MOU กับ ร.ร.ในกลุ่มบ้านดู่ ทุกโรง ว่าด้วยความร่วมมือการต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
รับโล่เกียรติยศ
doo24065601.jpgนายบุญห่่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากนายชาติชาย  สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
คณะดูงาน
doo21065601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับของที่ระลึกจากผู้บริหารและคณะครู ร.ร.บ้านหนองบัว อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และ ร.ร.บ้านแม่รัง อ.ลอง จ.แพร่  เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 21 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
doo22055601.jpgนักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.1-3 และ ป.4-6 ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2556 ตามนโยบาย นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

doo5035601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับโล่ การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

ตรวจสนามสอบ O_net ม.3 บ้านดู่ฯ
doo1025602.jpgนายกิตติชัย  เมืองมา และนายอรรณพ  จูจันทร์  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมสนามสอบ o_net ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ. และรองผอ. คณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย ภาพ/ข่าว)
หน้า 8 จาก 8 << < 5 6 7 8
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1