โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
แสดงความยินดี
doo1111581.jpgนายอรรณพ  จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะ มาแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ต่อนายผจญ กุณา ที่มารับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  ใหม่
ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2558 (มานิตย์ ข่าว)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
doo01075801.jpgนายกิตติชัย  เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มีลูกเสือและผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ จำนวน 5 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงเรียนบ้านขัวแคร่ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
รับมอบทุนการศึกษา
doo11065801.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได้รับมอบทุนการศึกษาเรียนดี จากคุณชาญวิทย์  วิทยฐานกรณ์ จำนวน 10,000 บาท คุณศราวุธ  วิทยกุล จำนวน 5,000 บาท และคณะ พร้อม ของฝากนักเรียน มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวขอบคุณ และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 11 มิย.2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
วันต้นไม้
doo05065801.jpgนายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ  มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นำชุม่ชน ประชาชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อ่างเก็บน้ำจอมะตื่น บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประเมินประธานสภานักเรียน
doo27055801.jpgนายอรรณพ  จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และคณะ มาประเมิน ประธานสภานักเรียน ด.ญ.ปัทมา  คำวาว โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)   มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกประดู โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2558 (มานิตย์ ข่าว )
การป้องกันตัวในภาวะคับขัน
doo21055801.jpgโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น เรื่องการปัองกันตนเองในภาวะคับขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบาย ของนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษพัฒนาคาร) ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.2558 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก อาจารย์ขวัญชัย  รัฒนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้ง
doo1604255802.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้ฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 34-36/2558 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
D.A.R.E. ประเทศไทย
doo27025801.jpgพ.ต.ท.อนุพนธ์  สนิท  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 27 กพ. 2558 (มานิตย์ ข่าว)
เตรียมความพร้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ
doo23025801.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเขาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย โดยทีมวิทยากรจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ณ อาคารศูนย์พลศึกษา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 23 กพ. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
doo12025801.jpgนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดค่ายหนังสือเล่มเล็ก มี นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศน.สพป.ชร.เขต 1 และคณะครูเป็นกรรมการ การประกวดการทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องสมุด ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ตรวจสนามสอบ O_net
doo31015801.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามสอบ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มบ้านดู่ และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
หน้า 4 จาก 8 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1