โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
2551
จบรุ่นปีการศึกษา 2551
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
นครินทร์ จีนนา 190 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0827591153
2
วิสุทธิ์กาญจน์ สุขนันท์ 118 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0827591143
3
กรกช ไกรสอน 73 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0826140104
4
พิฒเนศ เร็วการ 327 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
5
สุทธิชัย คำแฮ 282 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
6
ทักษ์ดนัย เรือนสังข์ 66 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
083202305
7
กิตติชัย กาวิรส 169 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0827591084
8
อุกฤษฎ์ อนุมัติ 77/1 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0875428926
9
วาณิช กองบุญ 532/1 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
10
ธันวากร ศรีแก้ว 152 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
11
สายัณห์ จาอินทร์ 358 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0842210881
12
สุรนาท ขัดสี 484 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
13
ศักดิ์ชัย คำนาแซง 124 ม.14 เหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
14
อำพล นามซอ 100(437)/พ ม42 ต. แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
-
15
ประดิษฐ์ ผาลาด 227 ม18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
16
ธนากร เสน่ห์กุล 135 ม.4 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
-
17
ไพรวัลย์ จันทร์ท่าม่วง 7 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
18
คเนศ ประดิษย์ตระกูล 150 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
19
รัฐพล แสงคำ 2 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702712
20
กิตติคุณ จันทร์ไฝ 33/1 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
21
อภิรักษ์ หนูรอด 192 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
22
นิวัฒน์ เส็งพรม 4 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861868342
23
จันทร์นิกา ยะรินทร์ 7 ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0827581951
24
กนกวรรณ เตชะปิตุ 41 ม.7 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0824099505
25
วรกมล เตชะปิตุ 41 ม.7 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869161059
26
สุดารัตน์ ภูผาจง 172 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
27
มณีรัตน์ จิ้นมณี 21 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0832767760
28
ธนาภรณ์ ภาเตชะ 117/1 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0827591682
29
อภิญญา จินาถา 108 ม.19 หนองปึงพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
30
คำอ่อน ปาพา 62 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0874083255
31
พัชรี ยมภักดี 66 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
32
กัลยา เมอปุก 282 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
33
บูสุ มาเยอะ 153 ม.11 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
-
34
กัลยา เรืองเปี่ยม 71 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869187123
35
ดาว แซ่ย่าง 169 ม. 4 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
-
36
สาย สมบูรณ์ 83 ม.14 เหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0875420570
37
สมหญิง จาอินทร์ 394 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0823826212
38
สุดาพร สุทธลูน 70 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0878779680
39
อารีย์ แสงดี 2/ช ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
40
สายสุดา พิศาล 54 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เขียงราย
-
41
นิตยา ธุวะคำ 306 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เเมือง จ.เชียงราย
-
42
จันทิรา ปัญญาวาทิต 210/1 ม.13 ดอยปู่ไข ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0807902482
43
ชลกาญณ์ อมรวิทยากุล 239 ม.13 ดอยปู่ไข ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
44
น้ำทิพย์ ปัญญาวาทิต 164 ม.13 ดอยปู่ไข ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
-
45
สามพู แสงทอง 2 ม.10 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
0859467315
46
สุพารา เฉลิมชัยลาภ 238 ม.13 ดอยปู่ไข่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0833256097
47
นาจา มีโหลง 201 ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.เวีงป่าเป้า จ.เชียงราย
-
48
อารีรัตน์ ผะกา

211 ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.เวีงป่าเป้า จ.เชียงราย

-
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1