โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
2550
จบรุ่นปีการศึกษา 2550
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
เมธี อนันต์ 6 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0835698364
2
อินสอน จอมแสง 103 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0894327182
3
เพ็ญนภา ธุวะคำ 161 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702483
4
เบญจมาศ อินต๊ะวิไล 80/4 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0827591416,0873559092
5
ภาณุพงษ์ แก้ววงค์เขียว 155 ม.13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0846171036
6
ทศพร ชมภูรัตน์ 180 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896324673
7
อัญชลี แสงดี 2/ช ม.7 โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0814730817
8
พิลัยพร พินิจ 327 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0823929271
9
จตุพงศ์ จันเลน 87 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0826199717
10
จักรพันธ์ จันต๊ะเดช 213 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0824807646,0850335517
11
สมศักดิ์ สุขใจ 2/ช ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0835655324
12
ทนงศักดิ์ วรรณกิจ 113 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0838607243
13
ธงชัย นามอุ่น 10/ช ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0897556217
14
สมชาย นามยี่ 5/ช ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0875752608
15
พร นามแก้ว 16 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0847402885
16
ชาคริต ศักด์อนุชาติ 127 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0841743100
17
ธีระพงศ์ เรือนแก้ว 387 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0834762060
18
ยศกร กุมมาลือ 42 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0897581511
19
จักรกฤษณ์ ทวีกุล 105 ม.13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0839424352
20
สมพงษ์ สุขใจ 2 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0835655323
21
ธนวัฒน์ แก้วซาลูน 16 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0847410861
22
ธนสิน เกิดพร 13 ม.13 หัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0843680831
23
จาริยา ภูธร 218 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0824805175
24
วิจิตรา ศรีบรรจง 602 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0845785711,053703464
25
ปัทมา แก้วบุญเรือง 200 ม.13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0835813156,0837564001
26
ธาดารัตน์ สารสิทธิ์ 55 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0800325802
27
ปพิชญา ศิริเมือง 290 ม.18 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0810328138
28
วรรณวิภา ปัญญาเตรียม 51 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0835812893
29
ชาญชัย ปันคำ 7 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793927
30
ณรงค์ศักดิ์ สีเงิน 73 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0845007338
31
นิตอนงค์ ตาดวงแก้ว 187/7 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0873615943
32
ประวีณา สุวรรณหงษ์ 152 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0876609073,0805018799
33
ศิรนุช จันเลน 62 ม.9 ป่าบง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0841510624
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1