ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดย admin เมื่อ 24/01/2018 10:20
doo24012561.jpgประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล.๕๗-ข(สำหรับเขตแผ่นดินไหว)ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล.๕๗-ข(สำหรับเขตแผ่นดินไหว)ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo24012561.jpg