กิจกรรมวันอาเซี่ยน
โดย admin เมื่อ 22/09/2016 10:28
doo22095901.jpgคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียน ตามนโยบาย นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหรษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารส่วนหน้าโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียน ตามนโยบาย นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหรษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารส่วนหน้าโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo22095901.jpg
doo22095902.jpg