พ่อ แม่ สอนลูกปลูกนาข้าว
โดย admin เมื่อ 23/08/2016 11:01
doo23085901.jpgผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่วมกิจกรรม พ่อ แม่สอนลูกปลูกนาข้าว เพื่อให้นักเรียน มีจิตสำนึกต่อวิถีชีวิตชาวนา โรงเรียนทำมาหากิน สนองโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โครงการเด็กไทยแก้มใส อาหารปลอดภัย ตามนโยบาย นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
ผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่วมกิจกรรม พ่อ แม่สอนลูกปลูกนาข้าว เพื่อให้นักเรียน มีจิตสำนึกต่อวิถีชีวิตชาวนา โรงเรียนทำมาหากิน สนองโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โครงการเด็กไทยแก้มใส อาหารปลอดภัย ตามนโยบาย นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo23085901.jpg
doo23085902.jpg