รับสมัครลูกจ้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย admin เมื่อ 16/08/2016 13:45

doo20085901.jpgรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก อัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามโครงการคืนครูสู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 แทนตำแหน่งเดิม บัญชีโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)


ข่าวเพิ่มเติม
img012.jpg
img014.jpg
img015.jpg
img016.jpg
img017.jpg
149262.jpg

img019.jpg