ประเมินโรงเรียนต้นแบบบโรงเรียนดีประจำตำบล
โดย admin เมื่อ 30/06/2016 15:03

doo30065901.jpgนายวิวรรธพงศ์  สมจิตร รองผอ.สพป.เขียงราย เขต 1 และคณะ ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมี นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)


ข่าวเพิ่มเติม

นายวิวรรธพงศ์  สมจิตร รองผอ.สพป.เขียงราย เขต 1 และคณะ ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมี นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo30065901.jpg
doo30065902.jpg