รณรงค์-วันงดสูบบุหรี่โลก
โดย admin เมื่อ 31/05/2016 19:29
doo31055901.jpgนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปล่อยขบวนแถวรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เพื่อให้นักเรียน-ชุมชน เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปล่อยขบวนแถวรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เพื่อให้นักเรียน-ชุมชน เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo31055901.jpg
doo31055902.jpg