ทำบุญตักบาตร-วันสวิสาขบูชาโลก
โดย admin เมื่อ 19/05/2016 14:13
doo19055901.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ร่วมทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วิสาขบูชาโลก เพื่อให้นักเรียน ได้เพิ่มรู้ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา  ตามนโยบายนาย ผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ร่วมทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วิสาขบูชาโลก เพื่อให้นักเรียน ได้เพิ่มรู้ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา   ตามนโยบายนาย ผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo19055901.jpg
doo19055902.jpg