กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดย admin เมื่อ 12/01/2016 10:56
doo8015901.jpgนายสมมิตร  เตชะตน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง การแสดงของเด็ก และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านดู่ นำอาหารมาเลื้ยงเด็กนักเรียนทุกคน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 8 มค.2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายสมมิตร  เตชะตน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง การแสดงของเด็ก และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านดู่ นำอาหารมาเลื้ยงเด็กนักเรียนทุกคน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 8 มค.2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo8015901.jpg
doo8015902.jpg