ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดย admin เมื่อ 29/12/2015 11:03
doo29125801.jpgนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) และคณะครู โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับคณะครู และบุคคลากร ทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป.ราชบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ ของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) และคณะครู โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับคณะครู และบุคคลากร ทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป.ราชบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ ของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo29125801.jpg
doo29125802.jpg