กิจกรรม bike for dad
โดย admin เมื่อ 04/12/2015 21:08
doo41258031.jpgนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ร่วมกิจกรรม bike for dad ที่ทางกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ได้จัดขึ้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก เส้นทางปั่น จากโรงเรียนในสังกัด ไปสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ หลายจุด เมื่อวันที่ 4 ธค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ร่วมกิจกรรม bike for dad ที่ทางกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ได้จัดขึ้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก เส้นทางปั่น จากโรงเรียนในสังกัด ไปสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ หลายจุด เมื่อวันที่ 4 ธค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่่าว)
doo4125803.jpg
doo4125804.jpg