วันพ่อแห่งชาติ
โดย admin เมื่อ 04/12/2015 20:45
doo41258011.jpgนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่มรู้ วันพ่อแห่งชาติ นักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้นักเรียนสำนึกถึงพระคุณพ่อของแผ่นดิน และพ่อของนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่มรู้ วันพ่อแห่งชาติ นักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้นักเรียนสำนึกถึงพระคุณพ่อของแผ่นดิน และพ่อของนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo4125801.jpg
doo4125802.jpg