การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่
โดย admin เมื่อ 17/11/2015 14:02
doo17115801.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชีียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 มีนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชีียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 มีนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

doo17115801.jpg

doo17115802.jpg