พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โดย admin เมื่อ 02/07/2015 10:18
doo01075801.jpgนายกิตติชัย  เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มีลูกเสือและผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ จำนวน 5 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงเรียนบ้านขัวแคร่ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายกิตติชัย  เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มีลูกเสือและผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ จำนวน 5 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) โรงเรียนบ้านขัวแคร่ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo01075801.jpg
doo01075802.jpg