รับมอบทุนการศึกษา
โดย admin เมื่อ 11/06/2015 10:51
doo11065801.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได้รับมอบทุนการศึกษาเรียนดี จากคุณชาญวิทย์  วิทยฐานกรณ์ จำนวน 10,000 บาท คุณศราวุธ  วิทยกุล จำนวน 5,000 บาท และคณะ พร้อม ของฝากนักเรียน มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวขอบคุณ และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 11 มิย.2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได้รับมอบทุนการศึกษาเรียนดี จากคุณชาญวิทย์  วิทยฐานกรณ์ จำนวน 10,000 บาท คุณศราวุธ  วิทยกุล จำนวน 5,000 บาท และคณะ พร้อมของฝากนักเรียน มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวขอบคุณ และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 11 มิย.2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo11065801.jpg
doo11065802.jpg