วันต้นไม้
โดย admin เมื่อ 05/06/2015 12:25
doo05065801.jpgนายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ  มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นำชุม่ชน ประชาชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อ่างเก็บน้ำจอมะตื่น บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

ข่าวเพิ่มเติม
นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ  มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นำชุม่ชน ประชาชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อ่างเก็บน้ำจอมะตื่น บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo05065801.jpg
doo05065802.jpg