ประเมินประธานสภานักเรียน
โดย admin เมื่อ 28/05/2015 11:08
doo27055801.jpgนายอรรณพ  จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และคณะ มาประเมิน ประธานสภานักเรียน ด.ญ.ปัทมา  คำวาว โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)   มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกประดู โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2558 (มานิตย์ ข่าว )
ข่าวเพิ่มเติม
นายอรรณพ  จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และคณะ มาประเมิน ประธานสภานักเรียน ด.ญ.ปัทมา  คำวาว โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกประดู โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2558 (มานิตย์ ข่าว )
doo27055801.jpg
doo27055802.jpg