ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้ง
โดย admin เมื่อ 16/04/2015 10:41
doo1604255802.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้ฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 34-36/2558 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎรืพัฒนาคาร) กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้ฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 34-36/2558 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎรืพัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo1604255802.jpg
doo1604255801.jpg