D.A.R.E. ประเทศไทย
โดย admin เมื่อ 27/02/2015 15:35
doo27025801.jpgพ.ต.ท.อนุพนธ์  สนิท  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 27 กพ. 2558 (มานิตย์ ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
พ.ต.ท.อนุพนธ์  สนิท  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 27 กพ. 2558 (มานิตย์ ข่าว)
doo27025801.jpg
doo27025802.jpg