เตรียมความพร้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ
โดย admin เมื่อ 25/02/2015 08:16
doo23025801.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเขาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย โดยทีมวิทยากรจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ณ อาคารศูนย์พลศึกษา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 23 กพ. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายบุญห่วง  ภัทรเขาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติจังหวัดเชียงราย โดยทีมวิทยากรจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ณ อาคารศูนย์พลศึกษา ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 23 กพ. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo23025801.jpg
doo23025802.jpg