ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
โดย admin เมื่อ 12/02/2015 09:57
doo12025801.jpgนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดค่ายหนังสือเล่มเล็ก มี นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศน.สพป.ชร.เขต 1 และคณะครูเป็นกรรมการ การประกวดการทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องสมุด ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายบุญห่วง ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดค่ายหนังสือเล่มเล็ก มี นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศน.สพป.ชร.เขต 1 และคณะครูเป็นกรรมการ การประกวดการทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องสมุด ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)

doo12025801.jpg
doo12025802.jpg