ตรวจสนามสอบ O_net
โดย admin เมื่อ 31/01/2015 13:35
doo31015801.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามสอบ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มบ้านดู่ และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net สนามสอบ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีผู้บริหาร โรงเรียนกลุ่มบ้านดู่ และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo31015801.jpg
doo31015802.jpg