วันภาษาไทยแห่งชาติ
โดย admin เมื่อ 29/07/2013 10:06
doo29075601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง การใช้ภาษาไทย ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึง การใช้ภาษาไทย ณ อาคารศูนย์บริการการศึกษาเพื่อชุมชน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo29075601.jpg
doo29075602.jpg