คณะดูงาน
โดย admin เมื่อ 18/07/2013 16:35
doo18075601.jpgผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่คะ มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได้มอบของที่ระลึกให้ นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่คะ มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ได้มอบของที่ระลึกให้ นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ ห้องประชุมดอกประดู่ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo18075601.jpg
doo18075602.jpg