กิจกรรมต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านดู่และ ร.ร.กลุ่มบ้านดู่
โดย admin เมื่อ 26/06/2013 12:50
doo26065601.jpgนายพัฒนพงษ์  โพธิเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ลงนาม MOU กับ ร.ร.ในกลุ่มบ้านดู่ ทุกโรง ว่าด้วยความร่วมมือการต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายพัฒนพงษ์  โพธิเกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ลงนาม MOU กับ ร.ร.ในกลุ่มบ้านดู่ ทุกโรง ว่าด้วยความร่วมมือการต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo26065601.jpg
doo26065602.jpg