รับโล่เกียรติยศ
โดย admin เมื่อ 24/06/2013 13:39
doo24065601.jpgนายบุญห่่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากนายชาติชาย  สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายบุญห่่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากนายชาติชาย  สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo24065601.jpg
doo24065602.jpg