คณะดูงาน
โดย admin เมื่อ 21/06/2013 15:01
doo21065601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับของที่ระลึกจากผู้บริหารและคณะครู ร.ร.บ้านหนองบัว อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และ ร.ร.บ้านแม่รัง อ.ลอง จ.แพร่  เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 21 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม


นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับของที่ระลึกจากผู้บริหารและคณะครู ร.ร.บ้านหนองบัว อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และ ร.ร.บ้านแม่รัง อ.ลอง จ.แพร่  เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อ 21 มิถุนายน 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo21065601.jpg
doo21065602.jpg