ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โดย admin เมื่อ 22/05/2013 20:44
doo22055601.jpgนักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.1-3 และ ป.4-6 ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2556 ตามนโยบาย นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นักเรียน ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.1-3 และ ป.4-6 ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค. 2556 ตามนโยบาย นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo22055601.jpg
doo22055602.jpg