ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โดย admin เมื่อ 05/03/2013 16:55

doo5035601.jpgนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับโล่ การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)


ข่าวเพิ่มเติม

นายบุญห่วง  ภัทรเชาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) รับโล่ การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดอกประดู่ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
doo5035601.jpg
doo5035603.jpg
doo5035602.jpg