ตรวจสนามสอบ O_net ม.3 บ้านดู่ฯ
โดย admin เมื่อ 01/02/2013 15:54
doo1025602.jpgนายกิตติชัย  เมืองมา และนายอรรณพ  จูจันทร์  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมสนามสอบ o_net ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ. และรองผอ. คณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย ภาพ/ข่าว)
ข่าวเพิ่มเติม
นายกิตติชัย  เมืองมา และนายอรรณพ  จูจันทร์  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมสนามสอบ o_net ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 มีนายบุญห่วง  ภัทรเชาว์ ผอ. และรองผอ. คณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย ภาพ/ข่าว)
doo1025602.jpg
doo1025601.jpg