โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
ทุนการศึกษา
doo200659021.jpgคุณพ่อวิบูลย์  ปลัดคุณ และครอบครัวมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน และมอบโต๊ะ-เก้าอี้ ทำงาน จำนวน 2 ชุด ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 2 ตู้ เนื่องในโอกาสทำบุญ 100 วัน พ่ออุ้ยดี ปลัดคุณ ผอ.ผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นตัวแทน ครู-นักเรียน กล่าวขอบคุณและอวยพร เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2559 ณ ลานกิจกรรม ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
รับมอบทุนการศึกษา
doo17065901.jpgนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) กล่าวขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ คันธกุลดุษฎี ผจก.บริษัทโฮมมาร์ทนพเก้า จ.สุรินทร์ และคุณแม่วิลาวรรณ ที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ทุนละ 500 บาท จำนวน 10 ทุน ณ ศาลาพิชิตต่างใจ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ทำบุญตักบาตร-และพิธีไหว้ครู
doo19065901.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่วมทำบุญตักรบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี และวันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ประจำปีการศึกษา 2559 ตามนโยบาย นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎรพัฒนาคาร) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
รณรงค์-วันงดสูบบุหรี่โลก
doo31055901.jpgนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปล่อยขบวนแถวรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เพื่อให้นักเรียน-ชุมชน เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ทำบุญตักบาตร-วันสวิสาขบูชาโลก
doo19055901.jpgนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ร่วมทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วิสาขบูชาโลก เพื่อให้นักเรียน ได้เพิ่มรู้ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา  ตามนโยบายนาย ผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ประขุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน 2/2558
doo28035901.jpgนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) นายอำนวย ชมภูพันธ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย ของทางโรงเรียน มอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง ด้านการศึกษาของรัฐบาล ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
สนามสอบ O_net โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
doo28025901.jpgนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O_net โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มีนายสมเดช ชุมภูรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโป่งน้ำตก เป็นประธานสนามสอบ นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) มี นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ศน. สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)(มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันครู พานักเรียนทำความดี
doo20015901.jpgนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ช่วยกันพัฒนา วัด และชุมชน กิจกรรมครูพานักเรียนทำความดี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ตามนโยบายนายผจญ กุณา ผอ.โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ณ วัดป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559(มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
doo8015901.jpgนายสมมิตร  เตชะตน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง การแสดงของเด็ก และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านดู่ นำอาหารมาเลื้ยงเด็กนักเรียนทุกคน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อวันที่ 8 มค.2559 (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
doo29125801.jpgนายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) และคณะครู โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ให้การต้อนรับคณะครู และบุคคลากร ทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป.ราชบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ ของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) (มานิตย์ ภาพ/ข่าว)
กิจกรรม bike for dad
doo41258031.jpgนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ร่วมกิจกรรม bike for dad ที่ทางกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ได้จัดขึ้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก เส้นทางปั่น จากโรงเรียนในสังกัด ไปสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ หลายจุด เมื่อวันที่ 4 ธค. 2558 (มานิตย์ ภาพ/ข่่าว)
หน้า 3 จาก 8 < 1 2 3 4 5 6 > >>
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1