โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน



ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ฯ
โครงการ
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)   ปีการศึกษา 2552
ความเป็นมา               
                      
จากการสำรวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการของโรงเรียน และผลจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อต้นปีการศึกษา 2552  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกสาระวิชาอยู่ในระดับต่ำ และจากผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ คือมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทย  ด้านการเขียนภาษาไทย รวมทั้งทักษะการคำนวณต่ำจำนวนร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด 
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1