โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: รายงานการพัฒนาวินัย ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
รายงานการพัฒนาวินัย ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน ด้วยกระบวนการกลุ่ม
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาวินัย ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน ด้วยกระบวนการกลุ่ม และ                
                  กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
                
                 
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปีการศึกษา  2551
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางวาสนา     คำวัง
ตำแหน่ง  :  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร ) 
             การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาวินัย   ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 – 3     เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม  การอบรมคุณธรรม  ที่นักเรียนพึงพอใจเพื่อลดอัตราการไม่ผ่านการประเมินรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้า การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องการพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบ ของ นักเรียน ด้วยกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปีการศึกษา 2551 เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 174 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ปีการศึกษา 2551 จำนวน 168 คน โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม   จำนวน   5   กิจกรรม     
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1