โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
บทความ: ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ
ผลงานทางวิชาการเรื่อง   ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ                                       
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) 
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
 
ชื่อผู้ศึกษา     นางเย็นจิตร  ไชยวรรณ์ 
ปีที่เผยแพร่    2551
                                                                                            บทคัดย่อ 
              
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนของการเรียนรู้และเจตคติของนักเรียนเมื่อเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1